Finansowanie zakupów czyli faktoring odwrotny w praktyce

W dzisiejszych czasach zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia biznesu. Coraz więcej firm poszukuje alternatywnych źródeł finansowania, które pozwolą im utrzymać stabilność finansową i elastyczność operacyjną. Jednym z takich rozwiązań jest faktoring odwrotny. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu narzędziu finansowemu i omówimy jego mechanizm działania.

Czym jest faktoring odwrotny?

Definicja faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny, znany również jako faktoring zakupowy, to usługa finansowa, która polega na finansowaniu przez firmę faktoringową zobowiązań, jakie ma przedsiębiorca wobec swoich dostawców. W przeciwieństwie do tradycyjnego faktoringu, gdzie faktor finansuje faktury sprzedażowe firmy, w faktoringu odwrotnym to firma zleca faktorowi opłacenie swoich faktur zakupowych wystawionych przez dostawców.

Mechanizm działania faktoringu odwrotnego

Proces faktoringu odwrotnego można przedstawić w kilku krokach:

  1. Umowa z faktorem: Przedsiębiorca (strona kupująca w transakcji handlowej) zawiera umowę z faktorem, w której określone są warunki finansowania zobowiązań.
  2. Zgłoszenie faktury: Przedsiębiorca zgłasza faktorowi faktury otrzymane od swoich dostawców.
  3. Płatność dostawcom: Faktor opłaca faktury dostawców, zazwyczaj w ciągu 24h i jednocześnie udziela przedsiębiorcy prolongaty w spłacie zobowiązania.
  4. Spłata zobowiązania: Przedsiębiorca spłaca faktorowi zobowiązanie zazwyczaj maksymalnie po 90 dniach.

Zalety faktoringu odwrotnego

Poprawa płynności finansowej

Jednym z głównych atutów faktoringu odwrotnego jest możliwość poprawy płynności finansowej firmy. Dzięki tej usłudze przedsiębiorstwo ma jednocześnie opłacone zobowiązania i może, na czas prolongaty w spłacie zobowiązań, dysponować środkami finansowymi. 

Wzmocnienie relacji z dostawcami

Faktoring odwrotny może przyczynić się do wzmocnienia relacji z dostawcami. Terminowe płatności mogą zwiększyć zaufanie i lojalność dostawców, a także otworzyć możliwość negocjacji korzystniejszych warunków handlowych, takich jak rabaty za wcześniejsze płatności.

Większa dostępność i elastyczność

Ze względu na mniejsze ryzyko finansowe, przedsiębiorcy łatwiej jest uzyskać faktoring odwrotny niż takie produkty finansowe jak kredyt czy pożyczka. Warto również wiedzieć, że faktoring odwrotny działa jak limit odnawialny. Każda spłata (nawet częściowa) zwalnia limit dostępnych środków i można finansować kolejne faktury. Aby zwiększyć elastyczność w dysponowaniu dostępnymi środkami warto wybrać takiego faktora, który nie pobiera opłat za niewykorzystany limit .

Koszty usługi

Faktoring odwrotny, podobnie jak każda usługa finansowa, wiąże się z kosztami. Na koszty faktoringu odwrotnego składają się:

  • odsetki faktoringowe, liczone za każdy dzień finansowania od dnia wypłaty środków przez firmę faktoringową dostawcom do dnia spłaty przez przedsiębiorcę
  • opłata przygotowawcza, która stanowi kilka procent przyznanego limitu faktoringowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *