Kongres Business Without Limits

Idea biznesu, który nie zna ograniczeń, a którego zawsze wspólnym mianownikiem jest rozwój. To w myśl tak sprofilowanej idei w G2A Arena od trzech lat odbywa się Kongres Business Without Limits (BWL), który – można śmiało rzec – stał się już sztandarowym, niemal markowym wydarzeniem. Kongresy BWL za każdym razem gromadzą około 1000 uczestników ze środowisk naukowych, administracji publicznej, sektora gospodarczego czy przemysłowego. Kongres Business Without Limits to miejsce umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy wśród ekspertów i przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i legislacji w Polsce. Wymiana ta to jednocześnie możliwość kreacji biznesu jutra w regionie, kraju oraz na świecie.

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się VI edycja Kongresu Business Without Limits.

Wydarzenie uwieńczy Jubileuszowa Gala z okazji trzeciej rocznicy funkcjonowania Centrum.

VI edycja Kongresu „Business Without Limits” ma charakter szczególny. Trzecia rocznica działalności obiektu zbiega się z trzydziestą rocznicą transformacji systemowej w Polsce, która utorowała drogę do tworzenia wolnego rynku opartego na własności prywatnej. Jest to doskonała okazja do diagnozy kondycji polskiej gospodarki, analizy miejsca Polski na gospodarczej mapie świata oraz wyznaczenia kierunków rozwoju, które mogą przyczynić się do umocnienia pozycji polskich marek na rynkach zagranicznych.


Videorelacje z poprzednich edycji

6 edycja 5 edycja 4 edycja 3 edycja 2 edycja

To forum spotkań wybitnych
przedstawicieli biznesu,
nauki i samorządów.

Strefa Biznesu

Unia europejska