Jest założycielem Internet of Things (IoT) Living Lab, firmy konsultingowej zajmującej się zaangażowaniem obywateli w Amsterdamie (NL), oraz współzałożycielem City Innovation Exchange Lab (CITIXL www.citixl.com), partnerstwa publiczno-prywatnego z Tapp i Kierownikiem ds. Technologii (CTO) miasta Amsterdam. Koncentrując się na zaangażowaniu obywateli i podejściu do współtworzenia, był współzałożycielem CITIXL jako międzynarodowej platformy partycypacyjnej dla miast do dzielenia się, testowania i wdrażania innowacji w Living Labs w celu przyspieszenia oddziaływania na społeczeństwo. Wymieniał się rozwiązaniami i eksperymentował z innowacjami z wieloma miastami na całym świecie i organizował warsztaty, wycieczki, prezentacje i konsultacje, spotykając się regularnie z prywatnymi i publicznymi delegacjami z całego świata. Obecnie współpracuje z Miastem Amsterdam nad „Responsible Sensing Toolkit” frameworkiem pomagającym miastom projektować odpowiedzialne i etyczne projekty w przestrzeni publicznej. http://www.citixl.com/responsible_sensing_toolkit/

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze