Akcjonariusz i Prezes Zarządu AUTOPART SA, jednego z największych w Europie zakładów przemysłowej produkcji akumulatorów. Kieruje pracami zarządu, wyznacza nowe kierunki działań. Obecnie firma produkuje 2,5 mln akumulatorów rocznie  z czego 70% z nich  trafia do ponad  50 krajów całego świata. Monika Bąk jest absolwentką ekonomii, finansów oraz studiów MBA. Regularnie bierze udział w konferencjach poświęconych roli kobiet w biznesie, swoją wiedzą dzieli się także ze środowiskiem naukowym.

Jest aktywnym uczestnikiem sfery biznesowej na Podkarpaciu oraz członkiem zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego, organizacji zrzeszającej największych producentów motoryzacyjnych w regionie.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze