Wykształcenie: 1977-1982 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr inż. elektronik, specjalność automatyka

Doświadczenie zawodowe:

Od lipca 2000 – założyciel, współwłaściciel, wiceprezes i Dyr. ds. Rozwoju Ultratech Sp.z o.o.

1998 – 2000 –  kierownik projektu w Royston Components Ltd.(GB)

1990 – 1998 – kierownik wydziału W-59 Ropczyce  

1985 – 1990 – brygadzista sekcji elektroników i elektryków W-59 Ropczyce

1982 – 1985 – elektronik wydziału W-59 Ropczyce (wydział zamiejscowy WSK „PZL-Rzeszów” S.A.)

 

Pełnione funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach:

– Od kwietnia 2003 – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” i Przewodniczący Komisji Doliny Lotniczej do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw      

– Od 2009 roku – Ekspert Komisji Europejskiej do oceny wniosków w 7-mym Programie Ramowym Unii Europejskiej

– Od 2013 roku – Członek Zarządu Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza

– Udział jako przedstawiciel przemysłu (przedsiębiorców) w działaniach Rady Współpracy Nauka – Gospodarka przy Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze