Zastępca dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, absolwent Politechniki Rzeszowskiej kierunek – Informatyka  oraz Politechniki Wrocławskiej z zakresu telekomunikacji. Jest autorem koncepcji Miejskiej Sieci Teleinformatycznej – opartej na systemach bezprzewodowej transmisji danych, która stanowi podstawę dla wdrażania wielu projektów z zakresu SmartCity w Rzeszowie.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze