Born in France in 1980, Simeon Mirzayantz studied cinema and art history in France, Canada and Germany. He started working in the television and cinema production before he accomplished several missions assigned by the French Ministry of Foreign affairs in the embassies of France in Serbia, Hungary and Russia for the audiovisual cooperation. Since two years he works for Glance-Mediametrie where he is in charge of Central & Eastern Europe, Russia and CIS.

PL

Simeon Mirzayantz 

Urodzony we Francji w 1980 roku. Studiował kino i historię sztuki we Francji, Kanadzie i Niemczech. Pracę przy produkcji telewizyjnej i kinowej rozpoczął zanim zrealizował kilka misji zleconych przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ambasadach Francji w Serbii, na Węgrzech i w Rosji w zakresie współpracy audiowizualnej. Od dwóch lat pracuje w Glance-Mediametrie, gdzie odpowiada za Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i WNP.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze