Kierowniczka działu oraz koordynatorka merytoryczna UrbanLab Gdynia w Laboratorium Innowacji Społecznych. W ramach swojej codziennej pracy zarządza działaniami i rozwojem gdyńskiego UrbanLabu, wspiera działania Zespołów Tematycznych i Grupy Strategicznej, koordynuje wątki „cyfrowe” – implementację platformy IT do partycypacji społecznej i współpracę przy portalu otwarte dane. Aktywnie włączona merytorycznie w obszar adaptacji do zmian klimatu.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze