Ph.D. Wojciech Szymalski has and expert knowledge in the field of regional and spatial planning, public participation, impact of transport on environment and other environmental science issues. He completed his higher education at Warsaw University on Faculty of Geography and Regional Sciences and on the Interfaculty Study on Environmental Science. At the Warsaw University since 2006 he coordinated works for European Parliament in framework contract for delivery of data for EP Visitors’ Center Project. Since 2004, he has been working in Zielone Mazowsze (Green Mazovia) Association in Warsaw in the field of environmental transport policy eg. for the project LINK Forum realized under the 6th Framework Programme for DG TREN. In 2008 he has been qualified to the Knowledge Support System database of ESPON. In 2008, he has done his DBU internship at the Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V in Berlin (Germany), focusing on regional planning and environmental law. From 2009, he has been working for the Institute for Sustainable Development in Warsaw, involved in projects focusing on climate change and adaptation to climate change. Since 2010 he was leading a LIFE+ project “Good climate for counties” (DOKLIP) and since 2014 another LIFE+ project: ADAPTCITY. Contact details: email: w.szymalski@ine-isd.org.pl, phone: +48 22 851 04 02.
 
Dr Wojciech Szymalski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 2012 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych pisząc rozprawę z zakresu udziału społecznego w planowaniu regionalnym. Jego praca dyplomowa z 2004 roku wykonana na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska dotyczyła zagadnień na styku gospodarki przestrzennej i transportu. Zagadnienia gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska zgłębiał także w 2002 roku w Saxion University w Deventer (Holandia), w 2005 roku na podyplomowych studiach urbanistyki i gospodarki przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a w 2008 roku podczas stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Wiedzę i umiejętności od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych. Od początku związany był ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze, gdzie prowadził i inicjował liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu. Prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a od 2014 roku LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego koordynuje przygotowania Strategii Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku. Kontakt: w.szymalski@ine-isd.org.pl, tel.: +48 22 851 04 02.
 
Dr Wojciech Szymalski jest ekspertem analitykiem w zakresie ochrony środowiska. W zakresie analizy specjalizuje się w tematyce zanieczyszczeń z transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko. W zakresie polityki jest specjalistą w zakresie polityki transportowej i klimatycznej oraz zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Z wykształcenia jest doktorem Nauk o Ziemi. Studiował głównie w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim (2012), ale odbył także staże w Holandii (2002), Niemczech (2008) i USA (2016). Od 2004 roku pracował w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, gdzie inicjował i prowadził liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu. Prezesem stowarzyszenia był w latach 2011-2013. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a 2014-2019 LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowaną Strategię Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze