Adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie koordynuje projekt „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Z wykształcenia geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest także absolwentem kierunku zarządzanie w turystyce na UJ. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych oraz opracowań poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, na obszarach przygranicznych, a także bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz tematyce laboratoriów miejskich.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze