Prezes zarządu Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych (CNTSB) oraz koordynator Klastra Systemów Bezzałogowych. Sztandarową działalnością firmy jest prowadzenia Ośrodka Szkoleniowego dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych do wszystkich kategorii uprawnień. W ramach w/w ośrodka realizowane są również szkolenia specjalistyczne: wykorzystanie dronów w leśnictwie i rolnictwie, poszukiwania przy użyciu drona, naloty fotogrametryczne przy użyciu drona. Ośrodek kierowany przez Anetę Kuś świadczy również usługi wspierania posiadaczy dronów w dopełnianiu obowiązków wynikających z polskiego prawa. CNTSB ma na koncie również organizację masowych imprez poświęconych tematyce dronów. Aneta Kuś jest również pracownikiem dydaktycznym na Politechnice Rzeszowskiej.

Zaloguj się aby zobaczyć komentarze