Prelegenci

Tomasz Tokarski

Student bezpieczeństwa narodowego i doktorant prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Prezydium
i ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Senatu KUL. Sekretarz Społecznej Rady ds. Przedsiębiorczości przy Wojewodzie Lubelskim. Prowadzi własny startup.
W przeszłości m.in.: dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie, przewodniczący Regionu Lublin Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club, przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studentów KUL, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.

wróć