Prelegenci

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

 

Polski inżynier i konstruktor, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencjach 1999–2002, 2002–2005 i 2016–2020.

Wykształcenie

Profesor Tadeusz Markowski jest absolwentem rzeszowskiego Technikum Mechaniczno-

-Elektrycznego oraz Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, przekształconej w 1974 r. w Politechnikę Rzeszowską. W 1970 r. rozpoczął pracę jako asystent w kierowanym przez docenta Romana Niedzielskiego Zakładzie Konstrukcji Maszyn WSI

w Rzeszowie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w 1978 r. na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a w 1992 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1999 r. postanowieniem prezydenta RP uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych jako pierwszy absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W pracy zawodowej pozostał wierny macierzystej uczelni – Politechnice Rzeszowskiej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, począwszy od asystenta (1970), starszego asystenta (1975), przez adiunkta (1978), profesora nadzwyczajnego PRz (1993), aż do profesora zwyczajnego (2003).

Dorobek naukowy

Główne zainteresowania naukowe profesora Tadeusza Markowskiego dotyczą konstrukcji

i technologii kół zębatych walcowych. Jest autorem lub współautorem kilku monografii,

skryptów, licznych patentów oraz ponad 200 publikacji, wśród których jest kilkadziesiąt prac

o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W dorobku Profesora jest spora liczba recenzji prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich. Wypromował sześciu doktorów (pięciu jest już po habilitacji), a obecnie prowadzi jeden przewód doktorski.

Pełnione funkcje

W ciągu 46 lat pracy zawodowej pełnił wiele funkcji:

– kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli w latach 1979–1981,
– kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa od 1 maja 1992 r. do 30 czerwca 2015 r.,
– prodziekan i  dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa w latach 1990–1999,
– prorektor ds. ogólnych Politechniki Rzeszowskiej w latach 2005–2008,
– rektor Politechniki Rzeszowskiej trzech kadencji w latach 1999–2002, 2002–2005, 2016–2020.

W dniu 16 marca 2016 r. społeczność akademicka Politechniki Rzeszowskiej ponownie obdarzyła profesora Tadeusza Markowskiego swoim zaufaniem, wybierając Go po raz trzeci na rektora Politechniki Rzeszowskiej.

Odznaczenia i medale

Za całokształt pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej na Politechnice Rzeszowskiej został odznaczony m.in.
– Medalem „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej” (1996),
– Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1998),
– Złotym Krzyżem Zasługi (1999),
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005),
– Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Rozwój Uczelni

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w trakcie pełnienia przez profesora Tadeusza Markowskiego funkcji rektora należą m.in.:
– 
budowa domu studenckiego Alchemik,
– budowa Kompleksu Sal Wykładowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (dziś Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury),
– budowa Centrum Kultury Studenckiej, Akademickiego Ośrodka Szybowcowego,
– budowa Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo--Badawczego w Bezmiechowej,
– rozpoczęcie budowy Centrum Dydaktyczno-Sportowego Politechniki Rzeszowskiej.

Ponadto w tym okresie:
– 
zakończono remont 5 domów studenckich oraz montaż sieci internetowej, telefonicznej i sieci telewizji kablowej we wszystkich domach studenckich,
– oddano do użytku Halę Laboratorium WBIŚiA,
– utworzono Laboratorium Naukowo-Badawcze Silników Spalinowych WBMiL,
– dokonano modernizacji Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz w Jasionce.

Pasje

Jego pasją jest tenis ziemny. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród w ogólnopolskich i okręgowych turniejach tenisowych. Dziewięć razy był mistrzem Polski nauczycieli akademickich.

Bibliografia

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, prz.rzeszow.pl [dostęp: 01.09.2016].

Tadeusz Markowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp:01.09.2016].

 

wróć