Prelegenci

Piotr Patalong

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1985 r.), Akademii Obrony Narodowej (1996 r.), Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (2009 r.), ukończył również Kurs Oficerów Operacyjnych NATO na Akademii Obrony Sił Zbrojnych Holandii (1996 r.), Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej (2005 r.), oraz kurs RANGER, PATHFINDER, JUMPASTER w Stanach Zjednoczonych.
Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 12 Dywizji Zmechanizowanej. W tej samej dywizji zajmował stanowisko dowódcy grupy specjalnej 12 Kompanii Specjalnej. Następnie pełnił służbę jako dowódca plutonu specjalnego 56 Kompanii Specjalnej, dowódca zespołu kadrowego 56 Kompanii Specjalnej.
Po ukończeniu studiów na AON w 1996 r. został przeniesiony do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, gdzie objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6 BDSz.
W latach 1997 – 2002 skierowany został do służby w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, tam obejmował kolejno stanowiska: zastępca szefa szkolenia 25 DKPow., szef szkolenia 1 Pułku Kawalerii Powietrznej, dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej. W styczniu 2002 r. powrócił do 6 BDSz na stanowisko dowódcy 18. Batalionu desantowo-szturmowego, którym dowodził do 2004 r. W 2005 r. otrzymał rozkaz objęcia obowiązków dowódcy 1 Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu.
W czerwcu 2006 r. został dowódcą JW. 2305 GROM. W marcu 2008 r. po raz drugi wyznaczony został przez ministra Obrony Narodowej na dowódcę 18 bdsz.
Od października 2008 r. roku pełnił obowiązki szefa sztabu w dowództwie Wojsk Specjalnych. W latach 2010-2013 był Dowódcą Wojsk Specjalnych w Krakowie.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 7 września 2016 roku pełnił obowiązki na stanowisku Inspektora Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie.
Z dniem 7 września 2016 roku został przeniesiony do rezerwy kadrowej MON. Od 1 lutego 2018 przeniesiony został do rezerwy.
Gen. dyw. rez. Piotr Patalong trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju na stanowiskach: oficer operacyjny (UNPROFOR), szef sztabu – zastępca dowódcy PKW w Bośni i Hercegowinie (SFOR), dowódca Grupy bojowej w PKW Irak.

wróć