Prelegenci

Monika Mizielińska

Ekspert rynku innowacji i nowych technologii,Media Trend.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów z wyróżnieniem z dziedziny marketingu, w latach 1988 – 1989 odbywała studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Polski Klub Biznesu przyznał jej tytuł „Businesswoman roku 1992”. W 1998 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla łączności” od Ministra Łączności, a w 1999 roku oznaką honorową od Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Od 1989 do 2000 roku była prezesem austriackiej firmy Kapsch w Polsce, realizując wiele dużych projektów infrastrukturalnych w dziedzinie telekomunikacji i informatyki, a następnie była doradcą Zarządu tej firmy. W latach 1999 – 2000 pełniła funkcję Wiceprezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej, W latach 2000-2004 była członkiem Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a od 2004-2008 roku członkiem Rady Zamówień Publicznych, opiniującej działanie systemu zamówień publicznych w Polsce. W latach 2001-2010 jako szef firmy Media Trend oraz założycielka Centrum Komunikacji Medialnej w Domu Dziennikarza w Warszawie realizowała liczne kampanie informacyjne i cykle debat publicznych, głównie z zakresu infrastruktury i nowych technologii. Od września 2013 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki giełdowej ATENDE S.A.
W roku 2012 w ramach pracy doktorskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła liczne badania rynku i analizy w obszarze telewizji interaktywnej i dyfuzji innowacji a pod koniec 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od roku 2000 jest właścicielką firmy doradczej Media Trend i działa jako konsultant w obszarze innowacji ,nowych technologii i smart city, publikuje artykuły prasowe i występuje na licznych konferencjach branżowych.

wróć