Prelegenci

Jadam Bartosz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Naukowo zajmuje się prawem ochrony konkurencji, w szczególnościi prawem pomocy publicznej. Od początku swojej aktywności zawodowej związany ze wspieraniem przedsiębiorczości w obszarze badań i rozwoju. Współautor Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej konkurencyjnej innowacyjnej gospodarki. Od grudnia 2017 r. pełni obowiązki Prezesa Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji.

wróć