Prelegenci

Dr Wergiliusz Gołąbek

 

Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1990-2006 był Dyrektorem Naczelnym Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Z Filharmonią Rzeszowską związany był od 1980 roku, z krótką przerwą w latach 1988 – 1989. W okresie tym kierował Orkiestrą Wojciecha Rajskiego, znanej później jako Polska Filharmonia Kameralna. Praca z tą orkiestrą pozwoliła mu na zdobycie szerokiego doświadczenia menedżerskiego. Odbył z nią liczne tournee zagraniczne, prawie we wszystkich państwach Europy, a także w Chinach. Pełniąc od 1990 r. funkcję dyrektora naczelnego Filharmonii rozbudował zespół artystyczny, stwarzając dogodne warunki do rozwoju i podnoszenia jego poziomu artystycznego oraz do współpracy z najlepszymi dyrygentami i artystami w Polsce i świecie, m.in.: T. Strugała, J. Maksymiuk, M. Pijarowski, J. Katlewicz, K. Teutsch, W. Vogel, A. Duczmal, W. Michniewski, K.A. Kulka,  H.M. Górecki, W. Kilar, K. Danczowska, J. Olejniczak, P. Paleczny, K. Jakowicz i wielu innych.

W opinii środowiska muzycznego i krytyków w czasie jego działalności rzeszowska orkiestra symfoniczna stała się orkiestrą zaliczaną do najlepszych w Polsce. Problemy organizacyjno-finansowe początku lat dziewięćdziesiątych spowodowały zagrożenie zamknięcia Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Działania menedżerskie i organizacyjne, a przede wszystkim pozyskanie sponsorów przez dyrektora W. Gołąbka zapewniły kontynuację kolejnym edycjom tej imprezy. Muzyczny Festiwal w Łańcucie należy do najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Europie. Dyrektor Wergiliusz Gołąbek był bardzo ceniony szczególnie przez środowisko muzyczne za swoją działalność menedżerską oraz efektywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych od sponsorów. Środki te pozwalały utrzymać działalność Filharmonii na wysokim poziomie, poprawiać komfort i jakość pracy orkiestry między innymi poprzez zakup i wymianę instrumentarium muzycznego (waltornie, flety, instrumenty perkusyjne, tuby, puzony) oraz unowocześnić ponad 30-letni gmach Filharmonii. Pod jego kierownictwem zarówno Filharmonia w Rzeszowie jak i Polska Filharmonia Kameralna w Gdańsku dokonała wielu nagrań płytowych między innymi dla wytwórni amerykańskich, szwedzkiej, włoskiej, Korei Południowej i oczywiście Polski. Organizował m.in. nagrania dla EMI – Szwecja. W roku 1994, jako jeden z nielicznych, przebywał na zaproszenie rządu amerykańskiego na stypendium szkoleniowym w Stanach Zjednoczonych, które było poświęcone zagadnieniom związanym z kierowaniem i zarządzaniem instytucjami artystycznymi. Szkolenie odbywało się w najbardziej prestiżowych i renomowanych instytucjach artystycznych Stanów Zjednoczonych.

Ponadto:

–  Członek Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej,
– Wiceprezydent Konferencji Dyrektorów Filharmonii Polskich,
– Współredaktor Karty Kultury Polskiej przygotowywanej pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej
– Były wiceprezydent Konferencji Dyrektorów Filharmonii Polskich
– Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa
– Laureat Nagrody Ministerstwa Kultury
– Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Gloria Artis
– Były Prezes Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”
– Członek Rady Nadzorczej spółki Copernicus Center Press Sp. z o.o.

Od wielu lat związany z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której pełnił funkcje:  Prorektora ds. Nauczania (2007-2012) oraz Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy (2012-2016). Od września 2016 roku jest Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

wróć