Prelegenci

Dariusz Kozłowski

Mł. Insp. w st. spoczynku Dariusz Kozłowski – obecnie Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Brand Defense Sp.zo.o.
Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1994 – 2000 pełnił służbę w policyjnych pionach do walki z przestępczością gospodarczą.
Od 2000 do 2010 roku w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji, zaś w latach 2010 – 2017 w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Od 2005 roku kierował zespołami operacyjno – śledczymi, komórkami i jednostkami organizacyjnymi tych formacji. Realizował, a także nadzorował sprawy dotyczące zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się fałszowaniem i praniem pieniędzy, oszustwami bankowymi i ubezpieczeniowymi, wyłudzaniem podatku VAT i akcyzowego, przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także handlem narkotykami, bronią palną i materiałami wybuchowymi oraz handlem ludźmi.

Prowadził i nadzorował działalność analityczną oraz sprawy kontrolne, analizy przedkontrolne i kontrole Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Specjalizuje się w teorii i praktyce działania Policji i służb specjalnych, w tym metodologii i metodyce prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących korupcji i przestępczości ekonomicznej, a także czynności kontrolnych CBA w sprawach oświadczeń majątkowych i zamówień publicznych oraz w prewencji antykorupcyjnej.
Wykładowca prawa karnego materialnego i formalnego. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prewencji antykorupcyjnej dla instytucji samorządowych, rządowych i przedsiębiorców.
Ekspert w dziedzinie wykorzystania pozakodeksowych dowodów w postępowaniu karnym. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

wróć