Prelegenci

Bogusław Balicki

Główny księgowy, Członek Zarządu FIBRAIN – rocznik 1978, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydziału ekonomii, w 2008 roku zdobył uprawnienia Biegłego Rewidenta nr 11408.w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Pracę rozpoczął w 2000 roku jako aplikant w Moore Stephens, doświadczenia w zakresie finansów i rachunkowości nabierał w pracy m.in. w GK Specjał, Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA Sp. z o.o. Dwukrotnie wybierany na biegłego sądowego w zakresie finansów i rachunkowości z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, stale współpracuje w tym zakresie, oraz z firmami audytorskimi. Z FIBRAIN (dawniej P.H. ELMAT Sp. z o.o.) związany od 2007 roku na stanowisku Głównego Księgowego, od czerwca 2012 roku Członek Zarządu. Odpowiedzialny w Spółce za prowadzenie, ksiąg rachunkowych, współpracę z instytucjami fiskalnymi, finansowymi i wdrażającymi finansowanie ze środków UE.

wróć