Prelegenci

Michał Abramczyk

 

Od ponad 13 lat swoją karierę rozwija na rynku finansowym. Pierwsze doświadczenia jako leader pozyskał będąc jeszcze studentem  prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego aktywnie udzielając się w European Law Students’ Association, gdzie dziś na tymże Uniwersytecie kończy rozprawę doktorską w katerze KPK z zakresu inżynierii finansowej.
W 2007 r. rozpoczął współpracę z  Noble Bank jako Doradca ds. Nieruchomości, następnie jako ceniony Ekspert Rynku Nieruchomości.
Od 2010 roku związany był z Domem Maklerskim Noble Securities, w którym zajmował stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu oraz Dyrektora ds. Kluczowych Klientów.

Wcześniej zdobywał wiedzę i umiejętności pracując dla  Deloitte Tax Advisory, BPH RE, a także: Idea Expert, All Money, Home Broker, Open Finance, JML,

Jest współzałożycielem Domu Maklerskiego Michael/Strom, gdzie w latach 2014-2018 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Obecnie pełni również funkcję  Członka Rady Nadzorczej Paymento Financial S.A.

Do kluczowych osiągnięć w swoim profesjonalnym portfolio zalicza współtworzenie Departamentu Bankowości Inwestycyjnej w Noble Securities, który stał się leaderem na polskim rynku, przeprowadzając najwięcej skutecznych emisji obligacji korporacyjnych, w szczególności dla spółek z branży deweloperskiej.
Z sukcesem uczestniczył w ponad 200 projektach emisji obligacji o łącznej wartości przekraczającej 8 mld zł.

Prywatnie podróżnik i odkrywca nowych smaków.

wróć